Testosteroni anabolinen steroidi

13 5 Testosteroni Testosteronin faasin I metabolia on laaja ja tärkeimmät testosteronin metaboliareitit ovat hiilen 17 hapettuminen, -renkaan kaksoissidoksen pelkistyminen sekä hiilen 3 pelkistyminen. 8 Suurin osa tunnetuista metaboliiteista muodostuu näitä reittejä tai näiden yhdistelmiä pitkin. Testosteronin, kuten muidenkin 17β-OH-steroidien eräs hyvin tunnettu metaboliareitti on entsymaattinen hapettuminen 17β-OH-steroididehydrogenaasin avulla. Reaktiossa muodostuvat 17-ketosteroidit, esimerkiksi androsteenidioni, ovat testosteronin päämetaboliitteja. ndrosteenidioni ja testosteronin muita ihmisellä esiintyviä metaboliitteja on esitetty kuvassa 2 (I-XII). androsteenidioni androsteroni epiandrosteroni 5α-androstaani- (I) (II) (III) 3α,17β-dioli (IV) 5α-dihydrotestosteroni 5β-dihydrotestosteroni 5α-androstaani- 5 β-androstaani- (V) (VI) 3α,17β-dioli (VII) 3α,17β-dioli (VIII) 5α-androstaani- 1,4-androstadieeni- 4,6-androstadieeni- 17b-hydroksi-4,6-3β,17β-dioli (IX) 3,17,dioni (X) 3,17,dioni (XI) androstadieeni-3-oni (XII) Kuva 2. Testosteronin metaboliitteja.

Testosteroni anabolinen steroidi

testosteroni anabolinen steroidi

Media:

testosteroni anabolinen steroiditestosteroni anabolinen steroiditestosteroni anabolinen steroidi

http://buy-steroids.org